We help the world growing since 1983

Biz hakda

Pekin Jingxun Telecom Equipment Co., Ltd. ähli janlylygy, potensialy we hemmetaraplaýyn güýji bolan marketing kompaniýasy hökmünde 1993-nji ýylda döredildi.30 ýyldan gowrak wagt bäri 3M önüminde işleýäris.Bu döwürde diňe bir gezek däl, iň gowy satyjy baýragyny alýarys we hünärmen dolandyryş işgärleri bilen çuňňur hyzmatdaşlygy ösdürdik.Şonuň üçin 3M bilen uzak möhletli we gowy hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Şeýle hem, ýakyn wagtda 3M-den soň beýleki Fortune 500 kompaniýalary bilen işewür gatnaşyklarymyz bar.Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyga görä, dürli sargyt zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek güýçli önümleriň bir toparyny ökde bilýäris.

Koprak oka

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň
fd_logo (4)
fd_logo (5)
fd_logo (6)
fd_logo (7)
fd_logo (8)
fd_logo (9)
fd_logo (10)
fd_logo (12)
fd_logo (13)
fd_logo (14)
fd_logo (15)
fd_logo (16)
fd_logo (17)
fd_logo (18)
fd_logo (19)
fd_logo (20)
fd_logo (21)
fd_logo (22)
fd_logo (23)
fd_logo (24)
fd_logo (25)
fd_logo (26)
fd_logo (27)
fd_logo (28)
fd_logo (29)
fd_logo (30)
fd_logo (31)
fd_logo (a11)
fd_logo (1)
fd_logo (2)
fd_logo (3)