We help the world growing since 1983

Scotch® 23 öz-özüni birleşdirýän lentalar 23 #

Gysga düşündiriş:

Scotch® Kauçuk Bölüm Lentasy 23, rezin bölmek üçin gaty sazlaşykly 0,76 mm galyňlykda, öz-özüni birleşdirýän EPR (Etilen Propilen Kauçuk) bazasydyr.Heatylylygyň täsirli ýaýramagy sebäpli 266 gradus F (130 gradus) aşa ýokary temperaturaly kabelleri bölmek we kesmek üçin niýetlenendir.Akesylan derisinden ýasalan polotno, öz-özüni birleşdirýän etilen propilen kauçuk, ýokary izolýasiýa naprýa .eniýe lentasy üçin lentany ulananyňyzda aňsatlyk bilen aýrylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy

Scotch ™ 23 öz-özüni birleşdirýän lentalar 23 # (5)

Öz-özüni birleşdirýän lentalar, pes, orta we ýokary woltlarda ulanyp boljak izolýasiýa elastomerinden ýasalan.
Gatlaklar ulanylandan soň birmeňzeş massa birleşýär.
Goýmalar: 69 kW çenli izolýasiýa kabelini täzeden gurmak, lehimleri, gurşun örtügine metal örgünleri çalyşmak, suw geçirmeýän bogunlary ýasamak.

Aýratynlyklary we peýdalary

• ingörite poliester çyzgysy bar, açylanda ýapyşmaz

• Boş, çyglylyga izolýasiýa üçin 100% -e çenli uzadyň

• Wulkanizasiýa we tekjäniň durnuklylygy

• lyokary laýyk gelýän, öz-özüni birleşdirýän EPR (Etilen Propilen Rezin) esasly lenta

• Elektrik birikmelerini çyglylygy möhürlemek üçin amatly

• Gara

• Öz-özüni birleşdirýän, etilen propilen kauçuk arkasy we ýokary laýyk gelýän, rezin rezin ýelim
• 90 ° C-e üznüksiz ýelmeşmek üçin temperatura
• Boş, çyglylyga izolýasiýa üçin 100% -e çenli uzadyň
• polörite poliester liner ulanylanda lentany goraýar we arassa saklaýar
• Wulkanizasiýa we tekjäniň durnuklylygy
• ASTM tassyklanan & RoHS 2002/65 / EC laýyk

Scotch ™ 23 öz-özüni birleşdirýän lentalar 23 # (8)

Önümiň parametrleri

Mehaniki eýeçilik Adaty baha
Ulanylýar
temperatura
0 ° ℃ -90 ℃
Reňk Gara
Iň ýokary dartyş
gatnaşygy
1000%
Spesifikasiýa 19mm (W) * 9,15m (L) * 0.76mm (D)
Elektrik
öndürijiligi
Adaty baha
Naprýatageeniýe synpy 600V ýa-da ondanam pes
Dielektrik güýji > 31.5kV / mm (800Vmil)
Zolýasiýa
garşylyk
> 10 ^ 12Ω

Arza

• 69 kW çenli pes ýa-da ýokary woltly programmalar we bogunlar üçin Scotch® rezin bölüji lentany 23 ulanyň.
• 0,76 mm galyňlykda, ýokary laýyk gelýän, öz-özüni birleşdirýän EPR (Etilen Propilen Kauçuk) lentasy boş, çyglylyga garşy izolýasiýa üçin 100% -e çenli uzaldylyp bilner.
• Ajaýyp elektrik aýratynlyklary bilen wulkanizasiýa däl we tekjäni durnuklaşdyrýar.
Unörite poliester çyzgysy bar, açylanda ýapyşmaz, bu lenta elektrik birikmelerini çyglylygy möhürlemek üçin amatlydyr.

Açyk kabeller bolan simleri bu lenta bilen howpsuz edip bolarmy?

Hawa, elektrik lentasy şu maksat bilen işlenip düzülendir, ýöne açyk simler bilen iş salyşmak üçin hünärmenlerden maslahat almagy maslahat berer.

Dogry lentany saýlamak barada maslahat gerekmi?Müşderi hyzmatyndan kömek almak üçin göni habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler