We help the world growing since 1983

Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy

Gysga düşündiriş:

Önümimiz Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy, 600V çenli bahalandyrylan ähli simler we kabeller üçin elektrik izolýasiýasyny üpjün edýän 7 mil galyňlykdaky, ýokary derejeli lentadyr.Ameangyny saklaýan lenta 0 bilen 221 ° F (18-den 105 ° C) çenli aralykda bolýar.Gaty dielektrik kabel izolýasiýasy, sintetiki kabel izolýasiýalary, penjekler we bölüji birleşmeler bilen utgaşýar.Şonuň üçin ýokary laýyk gelýän we aşa uzyn bolan Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy çyglylygy berk elektrik we mehaniki goramak üçin esasy programmalaryň birine öwrülýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy

Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy (3)

Scotch® Super 33+ lenta ýokary / aşaky synp, ýapyk / açyk, pes we ýokary woltly programmalar we kabelleri ulanmak üçin niýetlenendir.Bu lenta basyşa duýgur, rezin rezin ýelimleýji we elastik, PVX goldawy bilen elektrik we mehaniki goragy hödürleýär.Highokary woltly kabel bölekleri üçin gorag kurtkasy bilen üpjün edýär.Bu elektrik lentasy UV şöhlelerine, aşgazana, çyglylyga, aşgarlara, erginlere we köp kislotalara ýokary çydamlydyr.UL sanawy, CSA kepillendirilen we RoHS 2011/65 / EUB laýyk.Aşgazan, çyglylyk, aşgarlar, kislotalar, poslama we dürli howa şertlerine (UV täsirini hem goşmak bilen) ajaýyp çydamlylyk ýokary çydamlylygy hödürleýär.Bu üýtgeşik häsiýet, Scotch® Super 33+ lentanyň ygtybarlylygyny we baha öndürijiligini ýokarlandyrdy

Synag standartlary

Scotch super 33+ elektrik senagatynyň ASTM D-1000, UL510 berk synag standartlaryny kabul edýär, bu elektrik lentasynyň hiliniň we parametrleriniň standartlara laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny anyk görkezip biler, şeýlelik bilen müşderiler elektrik lentasyny saýlanda maglumat blokirlemegiň mümkinçiligini azaldar. we önümiň aýratynlyklarynyň dogrudygyny ýa-da beýleki möhüm maglumatlary kesgitlemek.Bikanun söwda söwdasyndan we hil jedellerinden peýdalanmakdan gaça duruň.

Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy (5)

Üstünlik

Scotch® Super 33+ Winil elektrik lentasy (6)

Mundan başga-da, iň köp talap edilýän elektrik tehniki hyzmaty we abatlaýyş işleri, ygtybarly öndürijilik we hil üçin, Scotch Super 33+ lentasy ýaly professional lentany synap görmegiňizi maslahat berýäris.Agressiw basyşa duýgur, rezin rezin ýelimleýji we elastik PVX goldawyň özboluşly utgaşmasy, çyglylygy berk elektrik we mehaniki goragy hödürleýär.Onuň ajaýyp güýji, çeýeligi we dikeltmek ukyby, döwülmän 250% -e çenli uzap biljekdigini aňladýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler